- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น – บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม ในวัดพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสุขอนามัยที่ดี และ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ในโอกาสนี้ คุณ วรธรรม ตั้งอิทธิพลากร  (ที่ 1 จากขวา-แถวหลังสุด)  รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้มอบการสนับสนุนดังกล่าว ให้แก่พระครูสุตศาสนการ (ที่ 2 จากขวา-แถวหลังสุด) เจ้าอาวาสวัดพุทธเกษม พิธีมอบจัดขึ้นในบริเวณสำนักงาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เมื่อเร็วๆนี้

วัดพุทธเกษมได้เปิดโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับครอบครัวที่ยากไร้ ให้ลูกหลานมีความรู้ มีอาชีพติดตัวเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษมขึ้น และ เปิดสอน 2 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 511 คน

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.