เอสโซ่มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนโครงการเกษตรโรงเรียนบ้านสว้า จ.น่าน

- Advertisment-

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรือนปลูกผักพร้อมระบบน้ำเพื่อการเกษตร และมอบทุนการศึกษา จำนวน 765,510 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านสว้า จ.น่าน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานเกษตร และเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 

นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) ได้มอบการสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 765,510 บาท โดยมี นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ประธานชมรมนักจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า เป็นผู้รับมอบ

การสนับสนุนประกอบด้วย เงินบริจาคเพื่อระบบน้ำในโรงเรียนมูลค่า 178,510 บาท, โรงเรือนปลูกผัก 142,000 บาท, เสื้อผ้าสำหรับเด็กเล็ก 19,000 บาท และทุนการศึกษา 426,000 บาท โดยการสนับสนุนระบบน้ำและโรงเรือนปลูกผัก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานเกษตร และพัฒนาระบบการปลูกผัก ซึ่งเป็นสถานที่สาธิตการจัดการแปลงปลูกผักในฤดูฝนให้กับชุมชน ผลผลิตที่ได้จากโรงเรือนปลูกผักนี้จะนำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์ ร้านค้า และใช้ในโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งแต่ละปีทางโรงเรียนมีความต้องการผักประมาณ 14 ตัน

- Advertisment -

นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 142 ทุน รวมเป็นเงิน 426,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านสว้า ซึ่งเป็นกิจกรรมสานต่อมาจากกิจกรรม “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ในความร่วมมือกับผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ สโมสรพนักงานเอสโซ่ และ พนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย โดยมอบให้กับนักเรียนผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้จัดมอบทุนการศึกษาในโครงการนี้มาแล้ว ที่จังหวัดเพชรบุรี

Advertisment

- Advertisment -.