เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล มอบทุนกว่า 2.5 ล้านบาท ในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน”

- Advertisment-

จันทบุรี: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล และโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบเงินกว่า 2.5 ล้านบาทในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ภายใต้วิสัยทัศน์  เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า  ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

(จากรูปข้างบน) คณะผู้บริหารเอสโซ่ฯ นำโดย ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (แถวยืน ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (แถวยืน ที่ 7 จากขวา) กรรมการ และ คุณเจษฎา ชั้นเชิงกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก ในความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ศจ. ดร. สมพงษ์  จิตระดับ (ที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษา  และ คุณภัทระ  คำพิทักษ์  (ที่ 5 จากขวา) กรรมการบริหาร

ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทุนการศึกษานี้ มาจากความร่วมมือของผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ รวมถึงสโมสรพนักงานเอสโซ่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมระดมทุน โดยในปีนี้ ได้จำนวนมากถึง 2,533,957.81 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) เพื่อจัดสรรสำหรับนักเรียนที่ยากจนเป็นพิเศษ ที่อาจต้องออกจากโรงเรียนหากไม่มีทุนให้สามารถเรียนต่อได้ จากข้อมูลการประมวลผลในระบบการติดตามนักเรียนทั่วประเทศที่เรียกกว่า iSEE ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

- Advertisment -

ในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจำนวน 258 ทุน ทุนละ 3,000 บาทให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายกองทุนเพื่อการศึกษา 25 แห่งในจังหวัดจันทบุรี พิธีมอบจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ ได้รับความอนุเคราะห์รถพยาบาลจากโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี เพื่อคอยช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง 7-8 พฤศจิกายน 2563 ด้วย

กิจกรรม “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” นี้ ฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ร่วมกับ กสศ. จัดมาตั้งแต่ปี 2562  โดยได้เริ่มไปแล้วที่ จ. เพชรบุรี  จ. น่าน และ จ. นครนายก  และ ในปี 2563 นี้ ได้จัดสรรทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้แก่นักเรียนใน จ. จันทบุรี และจะขยายไปทั่วประเทศยังจังหวัดต่างๆ ตามความต้องการเร่งด่วนต่อไป

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณบุษยา กฤตยารัตน์ ผู้จัดการสโมสรพนักงานเอสโซ่ ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมหาทุนในกิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมจากตัวแทนน้องๆนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
รอยยิ้มแห่งความสุขของผู้ให้และผู้รับ

 

 

 

Advertisment

- Advertisment -.