เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบอุปกรณ์สำนักงานสภาพดีพร้อมใช้งานแก่สภากาชาดไทย

- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบอุปกรณ์สำนักงานสภาพดีพร้อมใช้งานแก่สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ Donation Hub “รับ” เพื่อ “ให้” (ศูนย์รวมการบริจาคและจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือของสภากาชาดไทย) การสนับสนุนครั้งนี้จะนำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับใช้ประโยชน์ตามภารกิจต่อไป

ในโอกาสนี้ คุณยุพา ว่องไวทยา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการ Global Learning Delivery Services & Compensation Admin พร้อมด้วย คุณเจริญชัย ยิ่งปัญญาโชค (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการ Thailand Facilities บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันมอบอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 322  ชิ้น ให้กับคุณขรรค์  ประจวบเหมาะ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และ พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

บริษัท เอสโซ่ฯ และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย  

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.