เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ผู้นำด้านสารละลายไฮโดรคาร์บอนที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

- Advertisment-

ธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ใช้งาน ภาพรวมของธุรกิจในกลุ่มนี้มีการขยายฐานลูกค้าไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ คุณวิชาญ นิกรมาลากุล ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจเคมีภัณฑ์ ได้มาพูดคุยถึงธุรกิจสารละลายไฮโดรคาร์บอนในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์การทำงานในเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยกว่า 30 ปี คุณวิชาญได้ผ่านงานในธุรกิจด้านต่างๆ ทั้งฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เคมีภัณฑ์ ฝ่ายบริการลูกค้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และการบริหารโครงการสำคัญทั้งในและต่างประเทศ

ทางด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์นั้น คุณวิชาญได้กล่าวว่า “แม้ในปัจจุบันจะยังคงมีวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกก็ยังคงมีความต้องการผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อยู่ และที่สำคัญคือการเติบโตส่วนใหญ่นี้จะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมือง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตจะมีความต้องการที่สูงขึ้น เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน รถยนต์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ล้วนมีการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แทบทั้งสิ้น”

- Advertisment -
สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Fluids) ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสิ่งของรอบตัว เช่น สีทาบ้าน รองเท้า สเปรย์ปรับอากาศในห้อง หรือแม้กระทั่งน้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับธุรกิจเคมีภัณฑ์นั้น มีการดำเนินงานมาอย่างยาวนาน โดยหนึ่งในธุรกิจย่อยที่สำคัญคือ ธุรกิจสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Fluids)  หลายคนอาจไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสิ่งของรอบตัว เช่น สีทาบ้าน รองเท้า อลูมิเนียมฟอยล์ที่ใช้ห่ออาหาร สเปรย์ปรับอากาศในห้อง หรือแม้กระทั่งน้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย กระบวนการผลิตเหล่านี้จะไม่มีประสิทธิภาพ หากปราศจากสารละลายที่ดีและเหมาะสม ซึ่งถ้าทำความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับสารละลายคืออะไร ให้นึกถึงน้ำเปล่าที่สามารถเป็นสารละลายและใช้ในทุกครัวเรือน หลักการคือ น้ำเปล่าละลายน้ำตาลมาเป็นน้ำเชื่อม แต่ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ น้ำเป็นตัวทำละลายที่มีข้อจํากัด ดังนั้นในอดีตจึงมีการนำเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าดมาใช้เป็นสารละลาย หากแต่สารเหล่านั้นมีอันตรายและส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและการใช้งานในอุตสาหกรรม

สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Fluids) ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสิ่งของรอบตัว เช่น สีทาบ้าน รองเท้า สเปรย์ปรับอากาศในห้อง หรือแม้กระทั่งน้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา บริษัทเอสโซ่ฯและบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลได้คิดค้นและเป็นผู้นำทางด้านการผลิตสารละลายไฮโดรคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก บวกกับข้อได้เปรียบ ตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบ ไปจนถึงการทำเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสำหรับอุตสาหกรรมที่จะใช้เป็นวัตถุดิบที่จําเป็นในการผลิตขั้นต่อไปแบบครบวงจร ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่สม่ำเสมอเพียงพอในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญ คือการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพร้อมทีมพัฒนาธุรกิจที่คอยให้บริการและคำปรึกษาแบบ Solution Provider โดยได้มีการทำงานร่วมกับลูกค้าหลายๆรายอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยแนะนำพัฒนาสูตรสินค้าให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่สูงมากขึ้น ทั้งแก่ผู้ใช้งานและโรงงานผู้ผลิตเอง ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาร่วมกับลูกค้าในการยกระดับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยการใช้ Exxsol™ DSP 80/100 แทนการใช้โทลูอีนในอุตสาหกรรมกาวติดอุปกรณ์กีฬา หรือยกระดับผลิตภัณฑ์สีด้วยการใช้ Exxsol™ D40 แทนสารละลายแบบดั้งเดิม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สีปราศจากกลิ่นและลดความเสี่ยงจากสารอันตรายตกค้างในบ้านได้มากขึ้น เป็นต้น

สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Fluids) ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสิ่งของรอบตัว เช่น สีทาบ้าน รองเท้า สเปรย์ปรับอากาศในห้อง หรือแม้กระทั่งน้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีช่วงการกลั่นและอัตราการระเหยที่หลากหลาย ครอบคลุมการใช้งานที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มความต้องการลูกค้า เช่น Synthetic Isoparaffins แบรนด์ Isopar™ เป็นสารละลาย Isoparaffinสังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์และคุณภาพสูงได้จากการเลือกผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและควบคุมกระบวนการผลิตแบบเฉพาะทำให้ได้ช่วงเดือดที่แคบที่สุด (Narrowest boiling range) นิยมใช้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่น ใช้ในอุตสาหกรรมทำสเปรย์กำจัดแมลงและยุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ในครัวเรือน หรือแม้กระทั่งใช้ในอุตสาหกรรมก้านไม้น้ำมันหอมระเหยในห้อง  นอกจากนี้ มีสารทำละลายเช่น  Dearomatized Hydrocarbon Solvents แบรนด์ Exxsol™ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนสารละลายแบบดั้งเดิม นิยมใช้ในหลากหลายกลุ่มเช่น การสกัดน้ำมันพืช, กลุ่มอุตสาหกรรมกาว เนื่องจากโดดเด่นในเรื่องการรักษาคุณลักษณะการทำละลายที่ดี ในขณะที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึง  Heavy Aromatic Solventsแบรนด์ Solvesso™ เป็นสารละลายที่มีอะโรมาติกและความสามารถในการละลายสูงด้วยคุณลักษณะการระเหยที่ควบคุมได้ ทําให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่นิยมในการใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสีและเคมีเกษตร

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น  ยังมีการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ในอีกหลายกลุ่มการใช้งานเช่น กลุ่มขุดเจาะน้ำมันภายใต้แบรนด์ Escaid™,กลุ่มอุตสาหกรรมรีดอลูมิเนียมภายใต้แบรนด์ Somentor™, กลุ่มทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำสูงภายใต้แบรนด์ Actrel™, กลุ่มล้างคอมเพรสเซอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ Exx-Wash™ เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทั้งในฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ โดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นได้มาช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านการบริการ และการเข้าถึงลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการในปริมาณขนาดย่อม รวมถึงช่วยในการต่อยอดพัฒนาแนะนำผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ง่าย

นอกจากการเติบโตภายในประเทศแล้วนั้น คุณวิชาญยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯกำลังอยู่ระหว่างทำการศึกษาและวางแผนการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และ กัมพูชา เป็นต้น โดยในปัจจุบัน ได้เริ่มทำการขายสินค้าเพื่อส่งออกไปยังลูกค้าที่ประเทศพม่าแล้วบางส่วน

ท้ายที่สุดคุณวิชาญได้กล่าวสรุปว่า “เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยยินดีให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้ที่สนใจ หรือมองหา solution ในธุรกิจเคมีหรืออุตสาหกรรมทางด้านนี้  ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่จะ เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า”

Advertisment

- Advertisment -.