เอสโซ่เดินหน้าแบ่งปันสิ่งดีสู่ชุมชน สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสิ่งแวดล้อม

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสโซ่ มุ่งมั่นแบ่งปันและสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นหลักธรรมแบ่งปันความสุข   สืบสาน สร้างสรรค์  ส่งเสริมความรู้

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานตราครุฑจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี 2541 เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความซื่อตรงและความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสำคัญของตราครุฑพระราชทาน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสานต่อปณิธานในการลงทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามที่บริษัทฯได้ปฏิบัติงานผ่านโครงการต่างๆ มากมาย

โครงการที่บริษัทฯมีส่วนร่วม อาทิ กิจกรรมในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ในปี 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ESSO RUN” ฉลองครบรอบ 125 ปีของการดำเนินธุรกิจในไทย และมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน 1.88 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำเงินบริจาคไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์

- Advertisment -

ในด้านการศึกษา บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกองทุนเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2525     และพนักงานจากโรงกลั่นศรีราชายังได้ร่วมเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้น ม.1  ที่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  มานานกว่า 16 ปี

ในปี  2562     บริษัทฯ ร่วมกับพนักงานสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนต่างๆ   โดยคิดเป็นเงินสนับสนุนเกือบ  4 ล้านบาท และเป็นจำนวนชั่วโมงจิตอาสามากกว่า 3,700 ชั่วโมง

นอกจากนั้น ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาปกป้องพวกเรา โดยได้มอบ Face Shields จำนวน 2,000 ชิ้น ซึ่งทำขึ้นมาด้วยแรงกายแรงใจของพนักงานและคนในครอบครัวแทนคำขอบคุณ ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางบ่อ

อีกทั้งทางบริษัทฯยังได้บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 750 ชุด ให้ทางโรงพยาบาลของรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลอุบลรัตน์ และโรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนี้ พนักงานรวมถึงลูกค้าของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ยังได้มอบความช่วยเหลือบริจาคเงินสู้ภัย  โควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย โดยพนักงานได้ระดมทุนบริจาคผ่านทางสโมสรพนักงานเอสโซ่และลูกค้าได้บริจาคผ่านการแลกคะแนนสะสมของบัตรเอสโซ่สไมล์ส  ซึ่งรวบรวมระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา เป็นเงินบริจาคจากพนักงานจำนวน 355,600 บาท และจากการแลกคะแนนบัตรเอสโซ่สไมล์สของลูกค้าอีกเป็นจำนวน 144,400 บาท รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยสภากาชาดไทยจะนำเงินบริจาคที่ได้นี้ไปใช้ในการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทย ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น

ในส่วนความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบแผนงานเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและนโยบายการทำงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงการเพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและการควบคุมการปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศ โรงกลั่นน้ำมันศรีราชาปฏิบัติงาน โดยปราศจากเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมันเป็นเวลายาวนานถึง 12 ปี เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ นั่นคือ “ปกป้องวันพรุ่งนี้…ในวันนี้”

 

Advertisment

- Advertisment -.