- Advertisment-

ในปี 2565 นี้ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ นำโดย คุณวิชาญ นิกรมาลากุล กรรมการและผู้จัดการทั่วไปธุรกิจเคมีภัณฑ์ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการนำเสนอความสำเร็จในการส่งออกผลิตภัณฑ์สารละลายไฮโดรคาร์บอนจากประเทศไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นครั้งแรก และการต่อยอดความสำเร็จของธุรกิจเคมีภัณฑ์

นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางธุรกิจของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่สามารถพัฒนาความสามารถและเอาชนะข้อจำกัดในการแข่งขันในตลาด และเพื่อเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพในการเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารละลายฯ ที่บริษัทฯ ได้ทำการส่งออก คือ Escaid™ ซึ่งเป็นแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

- Advertisment -
รถขนส่งผลิตภัณฑ์ Escaid™ กำลังถ่ายโอนสินค้าเข้าสู่เรือพาหนะในการขนย้ายสารสะลายฯสู่ต่างประเทศ

คุณวิชาญ นิกรมาลากุล กรรมการและผู้จัดการทั่วไปธุรกิจเคมีภัณฑ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา)

คุณวิชาญกล่าวว่า “ปัจจัยหนึ่งที่เสริมสร้างความสำเร็จนี้ เป็นผลมาจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในแต่ละฝ่ายตามนโยบาย อันได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายขนส่ง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ กระบวนการขนส่งที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง ภายใต้ข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี”

คุณวิชาญ นิกลมาลากุล (ที่ 2จากซ้าย) ร่วมประชุมกับฝ่ายการผลิตและผ่ายขนส่ง ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์

คุณวิชาญ กล่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนต่อยอดความสำเร็จของธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยการพัฒนาทั้งเรื่องกระบวนการดำเนินงานและคุณภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์สารละลายฯ ภายใต้แบรนด์อื่นของบริษัทฯ ให้สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยคำนึงถึงอาชีวอนามัยต่อพนักงานในกระบวนการผลิตและความความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย

“บริษัทฯ นำเสนอ กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Exxsol™ และ Isopar™ ซึ่งมีค่ามาตรฐานในการสัมผัสสารเคมีอันตราย (Occupational Exposure Limit; OEL) สูงกว่าสารละลายแบบดั้งเดิมถึง 4 เท่า ซึ่งหมายถึงมีความเป็นอันตรายลดลง เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สีทาบ้าน สเปรย์ปรับอากาศหรือกำจัดแมลง และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น” (อ้างอิง: Decorative coatings; https://www.exxonmobilchemical.com/dfsmedia/f743208d804841f6ab89a60202cc3f56/2420-source/options/download/decorative-coatings-with-exxsol-d-and-isopar-fluids?extension=pdf)

ภาพแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของค่า OEL ระหว่างผลิตภัณ์ในกลุ่ม Exxsol™ และ Isopar™ เมื่อเทียบกับสารละลายฯ แบบดั้งเดิม โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Exxsol™ และ Isopar™ นำเสนอค่าดัชนีที่สูงกว่าสารละลายแบบดั้งเดิมถึง 4 เท่า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Exxsol™ และ Isopar™

ภายในอนาคตอันใกล้นี้ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ของเอสโซ่กำลังมีแผนการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตจากการเติบโตในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า การกระจายตัวของที่อยู่อาศัยของชุมชม หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรที่มีการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเสนอกลุ่มสารละลายไฮโดรคาร์บอนชนิดใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ผลิตในไทยและประเทศใกล้เคียง ให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของน้ำมันสำหรับการขึ้นรูปโลหะที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้บริโภค

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ของเอสโซ่กำลังจะมีแผนการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต
กลุ่มลูกค้าที่มีความไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเอสโซ่มากว่า 15 ปี

“นอกจากการร่วมแรงร่วมใจในองค์กรแล้ว ชัยชนะของเอสโซ่ เริ่มจากพนักงานทุกคนในทุกหน่วยงานที่สามารถบอกต่อความภาคภูมิใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรา ให้แก่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ในฐานะ Brand Ambassador ถัดมาคือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการค้า โดยร่วมมือกับคู่ค้าของเราเพื่อการกระจายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปยังผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทย เอสโซ่ให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และยังคงขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยวิสัยทัศน์ ‘เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า’ (Power Life with Premier Energy Experience)คุณวิชาญกล่าวทิ้งท้าย

Advertisment

- Advertisment -.