เอทานอลราคาสูง​ รัฐจ่อเลื่อน​แผน​ส่งเสริม​ E 20​ เป็นน้ำมัน​พื้นฐาน​ อีกรอบไปเป็นปี 66

- Advertisment-

ราคาเอทานอลที่อยู่ในระดับสูง​ รวมทั้งยังไม่มั่นใจว่าจะมีปริมาณการผลิตเอทานอลเพียงพอ​ ทำให้กรมธุรกิจพลังงาน อาจจะต้องเลื่อนแผนประกาศให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานกลุ่มเบนซิน​ ออกไปเป็น 2566

แหล่งข่าวในกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานมีแนวโน้มสูงที่จะเลื่อนแผนประกาศให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 (น้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอล 20% ในทุกลิตร) เป็นน้ำมันกลุ่มเบนซินฐานของประเทศ ออกไปเป็นปี 2566​ จากที่คาดว่าจะประกาศได้ในปี 2565 ( แผนแรกระบุไว้ว่าจะประกาศในเดือน ก.ค. 2564 )

ทั้งนี้​ราคาเอทานอลยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉลี่ยราคาในเดือน มี.ค. 2564 อยู่ที่ 24.83 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าเดือน มี.ค. 2563 ที่ราคาอยู่ที่ 22.61 บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคาเนื้อน้ำมันเบนซินหน้าโรงกลั่น(วันที่​ 9 เม.ย.64​)​ อยู่ที่​ 14.60 บาทต่อลิตร​ ดังนั้นการส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ E20 ในช่วงที่เอทานอลมีราคาสูง​ และต้องทำให้ราคาถูกกว่า​ แก๊สโซฮอล์​ 95​ E10 ประมาณ​ 3​ บาทต่อลิตร​ เพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้มากขึ้น​ จะเป็นภาระต่อผู้ใช้เบนซิน​ แก๊สโซฮอล์​ 95​ E10 ที่ต้องถูกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ​มาใช้อุดหนุนมากเกินไป

- Advertisment -

นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาปริมาณการผลิตเอทานอล​ ในประเทศด้วยว่า​ จะมีเพียงพอที่จะรองรับนโยบายการส่งเสริม​ แก๊สโซฮอล์​ E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานหรือไม่ โดยขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) อยู่ระหว่างการศึกษาที่ยังไม่มีข้อสรุปออกมา

Advertisment