เอกชนรายใหญ่แห่ติดต่อ กกพ. เตรียมซื้อไฟฟ้าสีเขียวแบบ UGT 1 ปลายปี 2567

- Advertisment-

ผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่กว่า 10 ราย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Data Center ทั้งในและนอกเขตพื้นที่ EEC  แห่ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เตรียมซื้อไฟฟ้าสีเขียวแบบ UGT 1 ที่ไม่ระบุรายชื่อโรงไฟฟ้า ยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้ออกใบรับรองไฟฟ้าสีเขียวให้ผู้ประกอบการรายใด คาดสิ้นปี 2567 เกิดการซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวจริง ทางการไฟฟ้าพร้อมให้ใบรับรอง REC ได้ ส่วนไฟฟ้าสีเขียวแบบ UGT 2 เริ่มซื้อขายจริงหลังโรงไฟฟ้าชุดแรกสร้างเสร็จในปี 2568 นี้    

นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าสีเขียวว่า หลังจากที่ กกพ. ได้จัดทำอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff : UGT) ซึ่งแบ่งเป็น UGT 1 คืออัตราค่าไฟฟ้าสีเขียวสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแบบไม่เจาะจงโรงไฟฟ้าในการขอรับบริการ (ไม่ระบุรายชื่อโรงไฟฟ้า) และ UGT 2 คืออัตราค่าไฟฟ้าสีเขียวสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแบบเจาะจงแหล่งที่มา (ระบุรายชื่อโรงไฟฟ้า) และเปิดรับฟังความเห็นประชาชนไปแล้วเมื่อเดือน ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเริ่มซื้อไฟฟ้าสีเขียวประเภท UGT 1 ได้

อย่างไรก็ตามล่าสุดมีผู้ประกอบการที่สนใจใช้ไฟฟ้าสีเขียวได้เข้ามาหารือกับ กกพ. มากกว่า 10 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจด้าน Data Center และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมีทั้งที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และนอกเขต EEC โดยผู้ประกอบการที่เข้ามาหารือกับ กกพ. มีทั้งที่ต้องการไฟฟ้าสีเขียวแบบ UGT 1 และแบบ UGT 2 ดังนั้นต้องรอให้ผู้ซื้อไฟฟ้าสีเขียวระบุอย่างชัดเจนก่อน โดยในขณะนี้ การไฟฟ้าแต่ละแห่งยังไม่ได้ออกใบรับรองการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) ให้กับผู้ซื้อไฟฟ้ารายใด แต่คาดว่าปลายปี 2567 นี้จะเริ่มเกิดการซื้อขายไฟฟ้าสีเขียว UGT 1 ได้จริง

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า สำหรับไฟฟ้าสีเขียวแบบ UGT 1 นั้น ปัจจุบันเปิดให้ซื้อไฟฟ้าได้แล้ว เนื่องจากเป็นไฟฟ้าแบบที่ไม่เจาะจงโรงไฟฟ้า (ไม่ระบุรายชื่อโรงไฟฟ้า) ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าปกติ (ค่าไฟฟ้าฐานรวมกับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ Ft) บวกค่าบริการส่วนเพิ่ม (Premium) 0.0594 บาทต่อหน่วย เช่น ปัจจุบันค่าไฟฟ้าที่ใช้เกิน 300 หน่วย ราคา 4.18 บาทต่อหน่วย รวมกับค่า Premium 0.0594 บาทต่อหน่วย

โดยค่า Premium 0.0594 บาทต่อหน่วย ซึ่งมาจากราคาตลาดของใบรับรองการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) 0.0500 บาท และค่าบริหารจัดการ 0.0094 บาท

ส่วนแหล่งที่มาของไฟฟ้าสีเขียว คือ กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 7 โรง ปริมาณการผลิต 1,300-3,500 กิกะวัตต์ต่อปี โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อไฟฟ้าคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3,4,5 หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และกิจการขนาดกลาง โดยสัญญาซื้อไฟฟ้ามีอายุ 1 ปี

ส่วนไฟฟ้าสีเขียวแบบ  UGT 2 เป็นการซื้อไฟฟ้าแบบเจาะจงแหล่งที่มา (ระบุรายชื่อโรงไฟฟ้า) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่ม A และ B  โดยกลุ่ม A เป็นค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ(COD) ในปี พ.ศ. 2568-2570 ในอัตรา 4.5622 บาทต่อหน่วย และกลุ่ม B เป็นค่าไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ COD ระหว่างปี 2571-2573 ในอัตรา 4.5475 บาทต่อหน่วย

สำหรับแหล่งที่มาของไฟฟ้าสีเขียว UGT 2 คือ กลุ่มโรงไฟฟ้าใน “โครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565” ปริมาณการผลิตกลุ่ม A อยู่ที่ 2,386 เมกะวัตต์ และกลุ่ม B อยู่ที่ 2,466 เมกะวัตต์  โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อไฟฟ้าคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 4,5 หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยสัญญาซื้อไฟฟ้ามีอายุ 10 ปี อย่างไรก็ตามการซื้อไฟฟ้าสีเขียวดังกล่าวผู้ซื้อจะได้รับใบรับรองการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) ที่ออกโดยการไฟฟ้าที่ลูกค้าไปซื้อด้วย

ทั้งนี้การซื้อไฟฟ้าแบบ UGT 2 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อโรงไฟฟ้าสีเขียวใน “โครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565” ที่ กกพ. เคยเปิดรับซื้อไว้ทั้งสิ้น 4,852.26 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตไฟฟ้าเข้าระบบก่อนเท่านั้น โดยกลุ่มแรกจะเริ่มผลิตไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่ปี 2568  และกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป  

Advertisment