‘เหมืองแม่เมาะ’ คว้ารางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards 2019

- Advertisment-

เหมืองแม่เมาะ คว้ารางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards ประจำปี 2019 ตอกย้ำการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่มีหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. ยืนยันเดินหน้าใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบรางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards ประจำปี 2019 โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ภายในการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” (The 2nd Thailand Green and Smart Mining Forum 2019 “New step : From Policy to Implementation”) พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “ก้าวใหม่ของเหมืองแร่ไทยสู่ Green and Smart Mining” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

นายประจวบ กล่าวว่า รางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแร่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทำการผลิตและส่งถ่านหินเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด

- Advertisment -

พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การนำระบบโทรมาตรมาใช้ในงานสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นและด้านน้ำ นำเครื่อง SSR (Real-time Slope Stability Monitoring) มาใช้ในงานเสถียรภาพผนังบ่อ นำสายพานลำเลียงที่ใช้แล้วมาเป็นกำแพงกันเสียงเพื่อลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด นำกล้อง Infrared Thermography (IR) มาใช้ในการสำรวจจุดร้อนในพื้นที่บ่อเหมืองและที่ทิ้งดินเพื่อป้องกันการลุกไหม้ของถ่านหิน ซึ่งยืนยันว่าเหมืองแม่เมาะยึดมั่นการใช้ถ่านหินลิกไนต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังได้ดำเนินการควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรอบ

ทั้งนี้ รางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards เป็นรางวัลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดมอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “รักษามาตรฐาน เหมืองแร่สีเขียว ปี 2561 ประเภทเหมืองแร่” ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งต้องเคยได้รับรางวัล EIA Monitoring Award ประเภทเหมืองแร่ “ระดับยอดเยี่ยม” หรือ “ระดับดีเด่น” ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Advertisment

- Advertisment -.