ชงครม.21 เม.ย.นี้ ช่วย 10 ล้านครัวเรือนใช้ไฟฟรี3 เดือน ส่วนที่เหลือให้ส่วนลด 30-50%

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานได้ข้อสรุปช่วยค่าไฟ ครอบคลุม 20 ล้านครัวเรือน  โดย10ล้านครัวเรือนแรกที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน ( มีผลในบิลค่าไฟเดือนมี.ค.-พ.ค.2563 ) ส่วน อีก10ล้านครัวเรือน ที่มิเตอร์เกิน5 แอมป์ ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป  จะได้ส่วนลด ตั้งแต่ 30-50% โดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)จะนำเสนอ ครม.พรุ่งนี้(21 เม.ย.2563 ) โดยหากครม.เห็นชอบจะคืนค่าไฟฟ้าย้อนหลังให้ในบิลตั้งแต่เดือนพ.ค.เป็นต้นไป  

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)และ 3 หน่วยงานการไฟฟ้า ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ในช่วงบ่ายวันนี้ (20 เม.ย.2563 )เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ภาคครัวเรือน ที่ให้ความร่วมมือภาครัฐในการ”อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” ช่วงสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ว่า   ที่ประชุมได้ข้อสรุปให้มีการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากับประชาชนเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่รอบบิลเรียกเก็บไฟฟ้าเดือน มี.ค.-เม.ย.-พ.ค. 2563  ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน  20 ล้านครัวเรือน  โดยแบ่งการช่วยเหลือเป็น  3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ จะขยายการช่วยเหลือจากเดิมกำหนดว่าหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยจะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี จะขยายไปถึงการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน  150 หน่วย จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมครัวเรือนประมาณ 10 ล้านครัวเรือน

- Advertisment -

ประเภทที่ 2 ซึ่งครอบคลุม อีก10 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็น3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้ามากกว่า 5 แอมป์ และ ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย  จะมีการช่วยเหลือโดยใช้ “หน่วยไฟฟ้า หรือ ยูนิต”ของเดือน ก.พ. 2563 เป็นฐาน ซึ่งหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย  ส่วนที่เกินมาจากฐานของเดือนก.พ.จะให้ใช้ ฟรี เช่น หากเดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้าอยู่ 300 หน่วย ต่อมาเดือนมี.ค.ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเป็น 700 หน่วย จะคิดค่าไฟเฉพาะ 300หน่วยแรก ส่วนที่เกินมาอีก 400 หน่วยจะไม่มีการคิดค่าไฟฟ้า

2 กลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วยแต่ไม่เกิน3,000หน่วย  ส่วนที่เกินมาจากฐานเดือนกพ.จะให้ส่วนลด 50%   เช่น ในเดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 500 หน่วย ต่อมาในเดือนมี.ค.ใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วย (ซึ่งถือว่าเกิน 800 หน่วย) ดังนั้นบิลจากเดือนมี.ค.ที่มี ส่วนเกินจากเดือน ก.พ. อยู่ที่ 500 หน่วย จะนำมาคิดคำนวณค่าไฟแค่ 50%  คือเท่ากับ250 หน่วย ดังนั้นกลุ่มนี้ จะต้องจ่ายค่าไฟเท่ากับหน่วยไฟฟ้าของเดือน ก.พ. 500 หน่วย บวกกับ 250 หน่วย เท่ากับ 750 หน่วย

3.กลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 หน่วย จะให้ส่วนลด 30% สำหรับหน่วยไฟฟ้าที่ใช้เกินจากเดือนก.พ.  เช่น ในเดือน ก.พ.ใช้ไฟฟ้าอยู่ 1,200 หน่วย และเดือนมี.ค.ใช้เพิ่มเป็น 3,200 หน่วย ดังนั้นหน่วยไฟฟ้าเดือน มี.ค.ที่เกินจาก ก.พ.อยู่ที่ 2,000 หน่วยนี้จะได้รับส่วนลด 30% เหลืออยู่ 1,400 หน่วยและรวมกับ 1,200 หน่วยที่เหลือจะเท่ากับ 2,600 หน่วยที่จะนำมาคิดเป็นค่าไฟฟ้า

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า แนวทางการให้ใช้ไฟฟ้าฟรีและให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับประเภทครัวเรือนที่อยู่อาศัย ที่มีข้อสรุปร่วมกันนี้ ทาง กกพ.จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 21 เม.ย. 2563 นี้หากผ่านการพิจารณาจะเริ่มมีผลใช้สำหรับบิลค่าไฟฟ้าเดือนมี.ค.-เม.ย.-พ.ค. 2563 ที่จะมีการคิดคืนย้อนหลังให้สำหรับประชาชนที่จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนมี.ค.และเม.ย.2563 ไปแล้ว โดยจะเริ่มมีผลหักคืนค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบิลเดือน พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับเหตุผลให้ยึดเอาการใช้ไฟฟ้าเดือน ก.พ.2563 เป็นฐาน นั้น  เนื่องจากรัฐมีมาตรการให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมี.ค. 2563 จึงส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นกว่าปกติ   โดยเบื้องต้น ทาง กกพ.จะเป็นผู้แบกรับภาระดังกล่าว

Advertisment

- Advertisment -.