เวทีรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนปลายต.ค.นี้ คาดขยายความร่วมมือซื้อไฟฟ้าพหุภาคีเพิ่มมากกว่า3ประเทศ

- Advertisment-

เวทีรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 36 ในวันที่ 29-30 ต.ค.2561 นี้ คาดขยายกรอบความร่วมมือการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคีเพิ่มมากกว่า3ประเทศ หลังกัมพูชา เมียนมา และสิงคโปร์ ติดต่อสนใจเข้าร่วม พร้อมเพิ่มปริมาณการซื้อขายอีก 100เมกะวัตต์

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน. (ASEAN Ministers on Energy Meetings – AMEM) ครั้งที่ 36 ในปี 2561 นี้จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. 2561 ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ จะมีการหารือในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือพหุภาคีด้านไฟฟ้า ในโครงการซื้อขายไฟฟ้า สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย ( LTM on Power Integration Project ) ซึ่งได้นำร่องโครงการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา ภายใต้กรอบ 100 เมกะวัตต์ โดยที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้จริง 90 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการดังกล่าวจะขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆ และเพิ่มกรอบการซื้อขายไฟฟ้ามากกว่า 100 เมกะวัตต์ได้ เนื่องจากที่ผ่านมา ประเทศสิงคโปร์ กัมพูชาและเมียนมา ได้เข้ามาหารือกับไทยเพื่อต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย เนื่องจากกัมพูชาและเมียนมามีกำลังผลิตไฟฟ้าในประเทศไม่เพียงพอ ขณะที่สิงคโปร์ เห็นว่าการซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ผ่านสายส่งไฟฟ้าของไทย จะมีค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าการผลิตในสิงคโปร์เอง โดยไฟฟ้าจาก สปป.ลาวเป็นไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีต้นทุนต่ำราคาอยู่ที่ประมาณกว่า 2 บาทต่อหน่วยเท่านั้น

- Advertisment -

นอกจากนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับ Digitalization ขับเคลื่อนพลังงานอาเซียน หรือการปรับกระบวนการด้านพลังงานอาเซียนเข้าสู่ดิจิทัล เนื่องจากปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อวงการพลังงานมากขึ้น พร้อมกันนี้จะมีการหารือถึง แผนความร่วมมือ 7 สาขาพลังงานอาเซียน ได้แก่

(1) การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) (2) การเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) (3) เทคโนโลยีถ่านหินและถ่านหินสะอาด (4) พลังงานที่นำมาใช้ใหม่ได้ (Renewable Energy : RE) (5) การสงวนรักษาและประสิทธิภาพของพลังงาน (6) นโยบายและการ วางแผนพลังงานภูมิภาค และ (7) พลังงานนิวเคลียร์

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนในปี 2561 นี้ ประเทศสิงคโปร์เป็นประธานการประชุม ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย จะทำหน้าที่รองประธานการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

Advertisment

- Advertisment -.