คาดพิจารณาโครงการขอใช้งบกองทุนอนุรักษ์พลังงานปี 64 วงเงิน 6,500 ล้านบาท​ ภายในเดือน​ พ.ค. นี้

- Advertisment-

โควิด-19 ทำให้บอร์ดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลื่อนพิจารณาโครงการขอใช้งบปี 2564 วงเงิน 6,500 ล้านบาท ที่เดิมกำหนดไว้ในเดือนเมษายน ไปเป็นเดือน พ.ค. 2564 ส่วนการสรรหาผู้จัดการสำนักงานกองทุนฯ ยังคงเปิดรับถึง 30 เม.ย. 2564 นี้ตามเดิม

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564 จำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมทั้ง​ 2​ คณะ​ คือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และที่ประชุมคณะกรรมการ​(บอร์ด) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน จากเดิมกำหนดจะนำเสนอโครงการเพื่อให้ทั้งอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะกรรมการกองทุนฯพิจารณาได้ในเดือน เม.ย. 2564 นั้น จำเป็นต้องเลื่อนไปเป็นเดือน ​พ.ค. 2564​ แทน​ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้การรวบรวมโครงการที่ยื่นขอเข้ามาจำนวนมากทำได้ช้าลง

ทั้งนี้สำนักงานกองทุนฯ จะเร่งรวบรวมโครงการเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโดยเร็ว เพื่อนำเสนอบอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ ภายในเดือน พ.ค. 2564 ในขณะที่การประชุมทั้งอนุกรรมการกลั่นกรองและบอร์ดกองทุนฯ อาจต้องใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุด เพราะหากล้าช้ากว่านี้จะส่งผลต่อการจัดทำโครงการของปีงบประมาณ 2565 ได้

- Advertisment -

ส่วนการสรรหาผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน​(ส.กทอ.) คนใหม่ แทน นายธนธัช จังพานิช ผู้จัดการ ส.กทอ. ที่ยื่นขอลาออกไปตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.2563 เนื่องจากปัญญาสุขภาพนั้น ทาง ส.กทอ. ยังคงเปิดรับสมัครตามประกาศเดิม ที่กำหนดให้ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่ 1-30 เม.ย. 2564 นี้ โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10​ (ฝั่ง Podium) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือโทร 02-158-1460 โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 35-65 ปี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี สามารถต่อสัญญาจ้างได้อีก 1 วาระ แต่อายุต้องไม่เกิน 65 ปี

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำหรับงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2564 มีวงเงินทั้งสิ้น 6,500 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ โครงการประเภททั่วไป ได้ปิดรับข้อเสนอไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2564 และโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2,400 ล้านบาท จะปิดยื่นข้อเสนอในวันที่ 31 มี.ค. 2564

สำหรับการจัดสรรเงินกองทุนฯปีงบประมาณ 2564 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีกรอบวงเงินอยู่ที่ 6,305 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. กลุ่มงานตามกฎหมาย จำนวน 200 ล้านบาท 2. กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 500 ล้านบาท 3. กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ จำนวน 355 ล้านบาท 4. กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร จำนวน 200 ล้านบาท

5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร จำนวน 450 ล้านบาท 6. กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ จำนวน 2,200 ล้านบาท และ 7.กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2,400 ล้านบาท และแผนบริหารจัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ จำนวน 195 ล้านบาท

โดยกลุ่มงานที่ 7 จะเน้นสร้างงานสร้างราย กระจายครอบคลุม 76 จังหวัด หรือ จัดสรรงบ จังหวัดละ 25 ล้านบาท รองรับการยื่นเสนอโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการบูรณาการท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คัดกรองด่านแรก ก่อนส่งต่อคณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.