เร่งอนุมัติงบกองทุนอนุรักษ์ฯ63 วงเงิน 5,600 ล้านบาท ส่วนงบปี64 เน้นการจ้างงานกระจายสู่ท้องถิ่น

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน เดินหน้าอนุมัติงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2563 จำนวน 5,600 ล้านบาท ในขณะที่งบกองทุนฯปี 2564 จะเน้นโครงการที่สร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น

นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า มาตรการเร่งด่วนที่กระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการอันดับแรก คือ การนำพลังงานช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะนำกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มาเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาโควิด-19 โดยเฉพาะปัญหาการว่างงาน ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจบใหม่ 4 แสนคนต่อปี ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการว่างงานสูงในช่วงนี้ และปัญหาในกลุ่มธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

โดยยืนยันว่าจะเร่งรัดการอนุมัติโครงการภายใต้กองทุนอนุรักษ์ฯ ปี 2563 วงเงิน5,600 ล้านบาท ที่ผ่านการพิจารณาจากอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการโดยเร็ว

- Advertisment -

ส่วนการจัดสรรงบกองทุนอนุรักษ์ฯ ประจำปี 2564 นั้น จะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้เน้นเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้เพื่อกระจายสู่ท้องถิ่นเป็นหลัก แต่จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินของกองทุนฯด้วย

Advertisment

- Advertisment -.