เริ่มแล้ว​! หลักสูตร​ ETC​ รุ่น​ 5​ เสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน​ สู่สังคมคาร์บอนต่ำ​ รับมือ​ CBAM

- Advertisment-

เริ่มแล้ว​! หลักสูตร​การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ​( Energy​ Transition​ &​ Climate​ Change Management )​ หรือ​ ETC​ รุ่นที่​ 5​ หวังพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน​เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ​ รับ​มือ​ CBAM​ ที่จะถูกใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าในอนาคต

หลักสูตร​ ETC​ รุ่นที่​ 5​ เป็นความร่วมมือระหว่าง​ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน​ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ​ (สอวช.)​ สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย​ ( RE100 )​ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน​ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ (ส.อ.ท.)​ และ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา​ โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ หรือ​ กระทรวง ​อว.

ทั้งนี้การอบรมจะมีขึ้นสัปดาห์ละ​ 1​ วัน​ติดต่อกันเป็นเวลา​ 6​ สัปดาห์​ ตั้งแต่วันพุธที่​ 24​ ม.ค.2567​ -​วันที่​ 28​ กุมภาพันธ์​ 2567​ เพื่อให้ผู้อบรม​ ETC​ รุ่น​ 5​ ซึ่งมีจำนวน​ 52​ คนที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ​ รัฐวิสาหกิจ​ มหาวิทยาลัย​ และบริษัทเอกชน​ ได้เข้าใจเนื้อหาครอบคลุมทั้ง​ 6​ Module จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์​ ประกอบด้วย​
Module​ 1​ -​Low Carbon​ Design​
Module ​2​ -​ Energy​ Efficiency
Module​ 3 – Renewable​ Energy​
Module​ 4 -​Carbon​ Reduction / Removal
Module​ 5​ -​Carbon​ Credit​
Module​ ​6​ -​Digital​ Trading​ Platform

- Advertisment -
​วีระเดช​ เตชะไพบูลย์​ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย​ ( RE​100 )​ ประธานเปิดการอบรม

ในวันที่​ 24​ มกราคม​ 2567​ ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรม​ ซึ่งจัดขึ้นที่​ โรงแรมแมนดาริน​ ถ.พระราม 4​ มี​ คุณ​วีระเดช​ เตชะไพบูลย์​ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย​ ( RE​100 )​ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม​ โดยแสดงความเป็นห่วงถึงความตื่นตัวของภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ยังน้อยเกินไปต่อเรื่องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน( Carbon​ Border Adjustment Mechanism-
CBAM​ )​ที่ทางสหภาพยุโรปกำลังเข้มงวดต่อสินค้าที่จะส่งออกไป​ยังประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป และหลายนโยบายที่ภาครัฐกำหนดออกมาเช่น​ การรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว​ (Utility​ Green​ Tariff​- UGT)​ก็ยังไม่ตอบโจทย์มาตรการ​ CBAM​ ซึ่งหวังว่า​ การอบรม​หลักสูตร​ ETC​ รุ่น​ 5​ จะมีส่วนในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและกระตุ้นให้บุคคลากรของภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวต่อปัญหาสภาวะโลกร้อนและสื่อสารถึงความจำเป็นที่ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือ

คุณกิตติพงษ์​ วนภิญโญศักดิ์​ จากโมเดิร์นฟอร์ม​ บรรยายเรื่อง​ Low Carbon​ Product Design
ศ.ดร.พันธุดา​ พุฒิไพโรจน์​ อาจารย์พิเศษ​คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ศิลปากร​ บรรยายหัวข้อ​ อาคารเพื่อการเปลี่ยนแปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​
คุณ​ พรอรัญ​ สุวรรณพลาย​ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน​ ส.อ.ท.​ ถ่ายภาพร่วมกับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมอบรม​ ETC​ รุ่นที่​ 5
Advertisment

- Advertisment -.