เผยชื่อ “วัชระ ” และ “ดวงมณี” เป็น กกพ.สองคนที่ยื่นลาออก มีผล 3ก.ย.ที่ผ่านมา

- Advertisment-

เผยชื่อ “วัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ “ และ “ดวงมณี โกมารทัต” เป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)สองคน ที่ยื่นใบลาออก โดยมีผล3 ก.ย.2561 ที่ผ่านมา  ในขณะที่ “เสมอใจ ศุขสุเมฆ “ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานฯ แล้ว และมีการคาดหมายว่า จะเป็น1 ใน3 รายชื่อที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็น กกพ.คนใหม่

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์กรมหาชน) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง กับนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา

โดยมีการคาดหมายกันว่า นายเสมอใจ เป็น1 ใน3 คนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการกำกับกิจการพลังงาน   ที่ถูกมอบหมายให้เข้ามาดูแลในส่วนของการกำกับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติและ LNG

- Advertisment -

สำหรับรายชื่อของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงาน 2 คนที่ยื่นใบลาออก หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรี “วิษณุ เครืองาม “ ส่งสัญญาณสัญญาณ ให้ กกพ.ไปพิจารณา การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กกพ. ตั้งแต่เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา นั้นคือ นายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ และนางดวงมณี โกมารทัต โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2561 นี้

แหล่งข่าว กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะมีการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา แต่งตั้งบุคคลที่จะเข้ามาเป็น กกพ. คนใหม่ จำนวน3 ตำแหน่ง คือ แทน นายวัชระ  นางดวงมณี  และนายไกรสีห์ กรรณสูต  ที่ครบวาระไปเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา เพราะมีอายุครบ70ปี

สำหรับ กกพ. ปัจจุบันที่เหลือ 4 คน ได้แก่ นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธาน กกพ. , นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล ,  นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ และ  นางปัจฉิมา ธนสันติ ยังสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ 4 คน จึงจะสามารถลงมติ ให้ความเห็นชอบตามวาระต่างๆ ที่เสนอให้ กกพ.พิจารณาได้

Advertisment