เปิดแผนลงทุนทั้งกลุ่ม ปตท.ปี 64-68 กว่า 8.5 แสนล้านบาท

- Advertisment-

ปตท.แจงแผนลงทุนปี 64-68 ทั้งกลุ่มกว่า 8.5 แสนล้านบาท เน้นลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นมากที่สุด 51% รองลงมาเป็นธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 31%

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แผนการลงทุนของทั้งกลุ่ม ปตท. ระหว่างปี 2564-2568 มีวงเงินรวม 851,000 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น 51% , ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 31% ,ธุรกิจ ปตท.โครงการสำคัญ อีก 12% และธุรกิจไฟฟ้าอีก 6%

ส่วนแผนการลงทุนเฉพาะของ ปตท.ที่ได้รับอนุมัติจากบอร์ด ปตท.ให้ดำเนินการระหว่างปี 2564-2568 นั้น รวมเป็นวงเงิน 103,267 ล้านบาท ส่วนใหญ่นำไปลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ รวม 30,552 ล้านบาท และธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย วงเงิน 27,267 ล้านบาท และลงทุนโครงการ LNG Terminal 2 (หนองแฟ่บ) วงเงิน 22,150 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมเงินลงทุน Provisional ที่จัดเตรียมไว้ 332,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน LNG Value Chain และโครงการ Southern LNG Terminal และการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ด้านพลังงานหมุนเวียน, Life sciences และพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.