เปิดแผนปี2562ของกระทรวงพลังงานเน้นนำเข้าLNG1.5ล้านตัน- รับมือProsumer- ขับเคลื่อนEV

- Advertisment-

เปิดแผนงานสำคัญปี2562ของกระทรวงพลังงาน เน้นนำเข้าLNG1.5ล้านตันเพื่อทดสอบระบบThird Party Access –TPA การศึกษาปรับโครงสร้างเพื่อรองรับ Prosumer การศึกษา SPP Power Pool  แผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems-ESS)

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center –ENC ) รายงานว่า ข้อมูลที่ทางกระทรวงพลังงานนำชี้แจงกับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศในการประชุมเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ได้สรุปถึงงานสำคัญของกระทรวงพลังงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561-ก.ย.2562) โดยมีโครงการที่สำคัญแบ่งแยกเป็นด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ดังนี้

ในด้านก๊าซธรรมชาติ จะมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ในปริมาณ 1.5 ล้านตัน เพื่อทดสอบระบบ Third Party Access –TPA ที่จะนำไปสู่การเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

- Advertisment -

ในด้านไฟฟ้า จะมีโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับ Prosumer ซึ่งเป็นแนวโน้มในอนาคตผู้บริโภคจะเป็นทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้า โครงการศึกษา SPP Power Pool  ที่อาจจะเปิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กสามารถประมูลแข่งขันไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือจากการผลิตตามสัญญาที่มีราคาต่ำที่สุด เข้าสู่ระบบได้เพิ่ม ตามความต้องการใช้ ณ ช่วงเวลานั้น

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนเครื่องที่1-5 และการศึกษาความเหมาะสม การผลิตฟ้าจากแผงโซลาร์ที่ติดตั้งบนผิวน้ำ (Floating Solar ) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  รวมทั้งการจัดตั้ง One Stop Service เพื่ออนุญาตโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

ในด้านน้ำมัน จะมีการประกาศใช้กฏหมายว่าด้วยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การศึกษาสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์  การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10

ในด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พพลังงาน จะเดินหน้าขับเคลื่อนแผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems-ESS) และการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานสำหรับอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาด 100,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะมีการพัฒนาศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ และการปฏิรูปกฏหมายเพื่อปรับปรุงบทบาทของNGO ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ และลดการต่อต้านโครงการทางด้านพลังงาน

Advertisment

- Advertisment -.