เปิดเวที Future Energy Asia 2021 ถกโอกาสลงทุนพลังงานเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาค

- Advertisment-

ฝ่าโควิด-19 งานนิทรรศการและการประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021 (Future Energy Asia 2021) จัดใหญ่ 30 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. นี้ ที่ไบเทค บางนา และผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานในอนาคต ที่มีความสะอาดมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทันสมัย และยั่งยืน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและให้การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการและการประชุมฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ไบเทคบางนา และผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยงานนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจุดนัดพบระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานในอนาคต ที่มีความสะอาดมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทันสมัย และยั่งยืน

- Advertisment -
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือได้ว่าส่งผลกระทบต่อภาคส่วนพลังงานค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภาคส่วนอื่น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ควรพลิกความท้าทายให้กลายเป็นโอกาส โดยการปฏิวัติระบบพลังงานให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ พลังงานหมุนเวียน นับเป็นโอกาสการลงทุนครั้งใหญ่ในอาเซียน ด้วยมูลค่าประมาณกว่า 281 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกจัดสรรให้โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนในระหว่างปี ค.ศ. 2018 – 2025 อาเซียนยังได้รับการคาดหวังให้เป็นกุญแจขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด LNG ที่มีปริมาณ 83 ล้านตันต่อปี ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2019 – 2040 ด้วยศักยภาพในการเปิดตลาดก๊าซเสรี นอกจากนั้นแล้ว digitalization จะมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในภูมิภาค โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น smart grids, renewables integration และ high-performance energy efficiency

ทั้งนี้ เชื่อว่า ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย เป็นเวทีที่เหมาะสมและตรงประเด็นอย่างยิ่งในการพูดคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนพลังงานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานที่สำคัญครั้งนี้ ไม่ว่าที่งานจริงหรือผ่านระบบออนไลน์ โดยหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยเร่งพัฒนาการด้านพลังงานผสมผสานของภูมิภาค ผ่านการสนทนาแบบเปิด การแลกเปลี่ยนข้อมูล และโอกาสทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างอนาคตด้านพลังงาน

งาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021 จัดโดย บริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นทส์ (DMG Events) ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพลังงานของประเทศไทย และได้รับการตอบรับจากบริษัททางด้านพลังงานชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมสนับสนุน ถือเป็นจุดนัดพบระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานในอนาคตที่มีความสะอาดมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทันสมัยและยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.