เปิดประชาพิจารณ์4แผนพลังงาน18ก.พ.นี้ ระบุPDPปรับใหม่ไม่กระทบโรงไฟฟ้าหลัก

dav
- Advertisment-

กระทรวงพลังงานเตรียมเปิดประชาพิจารณ์4แผนพลังงาน ทั้งแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย(PDP2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่1  แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ(Gas Plan) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน(AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) พร้อมกันในวันที่ 18 ก.พ. 2563 นี้  ยกเว้นแผนบริหารจัดการน้ำมัน (Oil Plan) ที่ตกขบวนเพราะจัดทำไม่เสร็จ คาดเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เห็นชอบได้ ในเดือน มี.ค. นี้ โดยPDP ฉบับปรับปรุงใหม่ไม่กระทบโรงไฟฟ้าหลัก ในขณะที่การประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จะเร่งให้ทันในเดือนมี.ค.นี้เช่นเดียวกัน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ(Gas Plan) ที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)นำเสนอไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 โดยจะมีการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นพร้อมกันกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย(PDP2018)ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน(AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP) พร้อมกันในสัปดาห์หน้า(18 ก.พ. 2563) ยกเว้นแผนบริหารจัดการน้ำมัน(Oil Plan) ที่ยังจัดทำไม่แล้วเสร็จ  โดยหากผ่านการประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เดือนมีนาคม2563นี้

นายสนธิรัตน์ กล่าวถึงนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่คณะกรรมการบริหารรับซื้อไฟฟ้าฯที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งจะประชุมนัดแรกในวันที่ 17 ก.พ. 2563 ด้วยว่า การประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว อาจจะขยับเลื่อนไปเป็นเดือนมีนาคม 2563 จากที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าจะเร่งออกประกาศรับซื้อภายในเดือน ก.พ. 2563ได้ เนื่องจากต้องการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อให้มีความรอบคอบ และเป็นเรื่องใหม่ของข้าราชการกระทรวงพลังงาน

- Advertisment -

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย(PDP2018)ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 ว่า ในส่วนของโรงไฟฟ้าหลัก ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งในส่วนที่กฟผ.และเอกชนดำเนินการนั้นจะยังเป็นไปตามแผนPDP2018 เดิม แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่จะมีการเพิ่มเติมเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเข้ามาอยู่ในแผน ซึ่งจะมีการขยับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ที่กำหนดเอาไว้ 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน10ปีแรกของแผน ออกไป โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน(AEDP) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)

Advertisment

- Advertisment -.