เตรียมเสนอกพช.พิจารณาหลักเกณฑ์นำเข้าLNG 1.5 ล้านตันต่อปี ของกฟผ.ให้มีความชัดเจน

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) พิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าLNG ในปริมาณ1.5 ล้านตันต่อปีของ กฟผ. ให้มีความชัดเจนในทางปฎิบัติ หลัง กฟผ.ไม่สามารถนำเข้าได้ ตามที่เคยรายงานให้กพช.รับทราบในช่วงปลายปี2561 นี้ เหตุมีราคาแพง  โดยรัฐมนตรีพลังงาน  ให้นโยบาย กับ กฟผ. ต้องนำเข้าLNG  ในราคาที่ไม่สูงกว่าที่ปตท.นำเข้า ตามสัญญาระยะยาว

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   เปิดเผย ในระหว่างนำสื่อมวลชนจากประเทศไทย ดูงานเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน ของบริษัท Japan CCS จำกัด ณ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค. 2561 ว่า อนาคตประเทศไทยจะมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)เพื่อนำมาทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่จะลดลงเหลือราว 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หลังปี2565-2566 จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ขณะที่ก๊าซ ฯจากเมียนมาจะหมดสัญญาลงในปี 2570 ทำให้กระทรวงพลังงาน ต้องเตรียมความพร้อมรองรับการนำเข้าLNGในอนาคต โดยปัจจุบันได้มอบหมายให้  ปตท. ดำเนินการลงทุนก่อสร้างคลังรับLNG(เทอร์มินอล 1) ที่มาบตาพุดขนาด 10 ล้านตันต่อปี และ เทอร์มินอล 1(ส่วนขยาย)อีก1.5 ล้านตันต่อปี เสร็จในปี2562 รวมเป็น 11.5 ล้านตันต่อปี และยังอยู่ระหว่างก่อสร้างเทอร์มินอล หนองแฟบ อีก 7.5 ล้านตันต่อปี

ในส่วนของเทอร์มินอล 1 ส่วนขยาย 1.5 ล้านตันต่อปีนั้น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ทดลองนำเข้าLNG ในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี โดยให้เตรียมความพร้อมให้แล้วเสร็จในปี 2561 และให้เริ่มนำเข้าในปี 2562

อย่างไรก็ตามในการดำเนินการ ยังมีปัญหาเรื่องของราคาก๊าซและปริมาณนำเข้า ซึ่งเดิม กฟผ.มีแผนจะนำเข้าคาร์โกแรก 75,000 ตันในช่วงปลายปี 2561  แต่อาจทำให้มีผลกระทบในด้านราคาเพราะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่ทำให้ราคาLNG  ที่เป็นราคาspot  market ปรับสูงขึ้น  ดังนั้นการนำเข้าล็อตเล็กอาจจะได้ราคาที่แพงกว่าการนำเข้าล็อตใหญ่  ดังนั้น กระทรวงพลังงานจะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) และกพช.พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ราคานำเข้าLNGของ กฟผ.อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ

โดยแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน  นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  ได้ให้นโยบายกับทางกฟผ.เกี่ยวกับการนำเข้าLNG ในปริมาณ1.5 ล้านตันต่อปี ว่า  กฟผ.จะต้องนำเข้าในราคาที่ต่ำกว่า ที่ ปตท.ดำเนินการ ตามสัญญาระยะยาว   ซึ่งราคา spot  LNG ที่ซื้อขายกันมีทั้งช่วงที่มีราคาที่ต่ำกว่าและสูงกว่า ราคาที่ปตท.นำเข้า ดังนั้น กฟผ.จึงต้องเลือกนำเข้า จังหวะ ที่ราคา spot LNG มีราคาที่ต่ำกว่า จึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

อย่างไรก็ตามในข้อกฎหมาย กฟผ.กำหนด ให้ การจัดหาเชื้อเพลิงของกฟผ. ซึ่งหมายรวมถึง LNG ที่กฟผ.นำเข้ามาเอง  จะต้องใช้กับโรงไฟฟ้าของกฟผ.หรือโรงไฟฟ้าของบริษัทลูก กฟผ. เท่านั้น ห้ามจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายอื่น   จึงเป็นประเด็นข้อจำกัด  ที่ต้องนำเสนอต่อ กพช. ให้พิจารณาในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการนำเข้าLNG ของกฟผ.ด้วย