เตรียมพร้อมเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ในอ่าวไทย ภายใต้PSC มิ.ย.นี้

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน สั่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เตรียมการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ในอ่าวไทย โดยใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต(PSC) เร่งให้ออกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมประมูลภายในเดือนมิ.ย. 2562 นี้  เพื่อพร้อมให้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง สามารถตัดสินใจดำเนินการได้ทันที

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เตรียมการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ในพื้นที่อ่าวไทยเพิ่ม โดยให้เริ่มประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูลภายในเดือนมิ.ย. 2562 นี้ เบื้องต้นจะเป็นการประมูลในรูปแบบระบบแบ่งปันผลผลิต(PSC) คล้ายกับการประมูลของแหล่งปิโตรเลียมแปลงเอราวัณ และบงกช
ทั้งนี้ให้กรมฯ เตรียมการประมูลรอบใหม่ให้พร้อม แม้จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมี.ค. 2562 นี้  เพราะการผลิตพลังงานของไทยต้องเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ในอนาคต ดังนั้นเมื่อเตรียมการประมูลแล้วก็ต้องรอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้ตัดสินใจการประมูลรอบใหม่ต่อไป

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่ใช้ระบบสัญญาจ้างบริการ(SC) เนื่องจากระบบดังกล่าวต้องเข้าเงื่อนไขหลัก 2 ข้อ คือ 1.ต้องเป็นแหล่งที่รู้ปริมาณปิโตรเลียมชัดเจน เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ง่าย ความเสี่ยงต่ำ และ2.ต้องเป็นแหล่งที่มีต้นทุนการผลิตสูง การลงทุนมีความเสี่ยงมากและไม่มีผู้ประกอบการสนใจเข้ามาลงทุน แต่รัฐเห็นสมควรต้องสำรวจและผลิต จึงใช้การว่าจ้างให้ผลิต ซึ่งที่ผ่านมาประเทศมาเลเซียเคยใช้ระบบ SC แต่ผลสรุปก็ไม่สามารถผลิตปิโตรเลียมได้ และรัฐบาลมาเลเซียต้องรับภาระความเสี่ยงดังกล่าวเอาไว้ด้วย ในส่วนของประเทศไทยนั้น ถึงแม้ว่าในอ่าวไทย มีปริมาณสำรองก๊าซฯไม่มากนัก แต่จำเป็นที่ต้องสำรวจหาทุกทาง ซึ่งเป็นแผนระยะยาวด้านการสร้างความมั่นคงพลังงานประเทศไทย

- Advertisment -

นายพงศธร ทวีสิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่แล้ว รอเพียงรัฐประกาศออกมาเป็นนโยบายเท่านั้น

Advertisment