เชลล์ประเทศไทยชูโมเดล Trusted Partner หนุนนโยบายรัฐ ดันธุรกิจโต

- Advertisment-

ประธานกรรมการบริษัท เชลล์ประเทศไทย คนใหม่ “ปนันท์ ประจวบเหมาะ” ประกาศทิศทางดำเนินงานแบบ “Trusted Partner” หนุนสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตรองรับความต้องการด้านพลังงานของไทย

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจว่า บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตเพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานของไทยอย่างต่อเนื่อง  สานต่อและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนบนแนวคิด Trusted Partner โดยต้องทำงานร่วมกับภาครัฐในเชิง นโยบายด้านพลังงาน และคำนึงถึงประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ทั้งนี้ กลยุทธ์หลักของเชลล์ คือ การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อนำไปสู่พลังงานที่สะอาดมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “Powering Progress Together for More and Cleaner Energy Solutions” โดยมีแนวทางดำเนินงานในหลากหลายส่วน อาทิ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทต่างๆ การมองหาโอกาสจากพลังงานทางเลือก การลดการปล่อยคาร์บอน การสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้ Bio Component (ส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ) ในผลิตภัณฑ์ เช่น เชลล์ อี 20 แก๊สโซฮอล์ (Shell E20 Gasohol) และ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B10 (Shell FuelSave Diesel B10) น้ำมันดีเซลสูตรใหม่ที่มีการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisment -

สำหรับธุรกิจ Non-Oil นั้น เชลล์ก็ได้มีการปรับโฉมร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ หรือ “Shell Select” ให้ดูทันสมัยมากขึ้น เพิ่มจำนวนธุรกิจร้านกาแฟ “Deli Cafe” และร้านค้าต่างๆ รวมถึงนำแบรนด์ ‘เชลล์ชวนชิม’ มาแนะนำสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่ง โดยได้คัดเลือกร้านอาหารอร่อยมาเปิดให้บริการ ณ สถานีบริการน้ำมันของเชลล์ นับเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการขายให้กับผู้ประกอบการอาหารที่เป็นกลุ่ม SME ด้วย

Advertisment

- Advertisment -.