เชฟรอน เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรกสำหรับนักเรียนมัธยมที่ร.ร.วรนารีเฉลิม สงขลา

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอน) จับมือ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเปิด “ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Learning Center)” แห่งแรกสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแบบอินเตอร์แอคทีฟ จำลองสถานการณ์การใช้รถใช้ถนนให้กับเยาวชนอย่างสมจริง โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้แทนมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม เข้าร่วมกิจกรรม 

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของเชฟรอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งเป็นพันธกิจที่เชฟรอนยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอด 60 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลา 8 ปี ของการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติแห่งเอเชีย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รณรงค์ให้เกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้นักเรียนและลูกหลานชาวสงขลามีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน มีเด็ก ผู้ปกครอง ครู และคนในชุมชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะความปลอดภัยทางถนนจากโครงการฯ แล้ว กว่า 30,000 คน”

Advertisment

- Advertisment -.