เชฟรอน​ หนุน​ ​“ค่ายรากแก้ว” ปลูกต้นกล้าความรู้​ วิทย์-คณิต​ อยู่รอบตัวเรา

- Advertisment-

“ผมตั้งใจให้ค่ายรากแก้วเป็นพื้นที่เปิดโลกการเรียนรู้แบบใหม่ ให้น้องๆ ได้เพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในมุมมองที่สนุกกว่าที่เคยผ่านทุกอย่างรอบตัวเรา รวมถึงปลุกแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้รู้จักตนเองมากขึ้น แบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับผมเมื่อครั้งยังเป็นน้องค่าย ในฐานะประธานค่ายรากแก้วครั้งที่ 32 ผมจึงอยากส่งต่อแรงบันดาลใจเหล่านี้สู่น้องๆ รุ่นต่อไป เพื่อสานต่อความตั้งใจนี้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่รู้จบแม้ตัวผมจะเรียนจบไปแล้ว”

ภาสวิชญ์ บุญนุชประธานค่ายโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ “รากแก้ว” ครั้งที่ 32

น้องฟลุค – นายภาสวิชญ์ บุญนุช อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานค่ายโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ “รากแก้ว” ครั้งที่ 32 สะท้อนถึงความทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายรากแก้วมีเป้าหมายเพื่อเสริมทักษะวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) ที่เป็นองค์ความรู้สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

โดยในปีนี้ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ “รากแก้ว” ที่จัดโดยองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ได้ก้าวเข้าสูปีที่ 32 แล้ว

- Advertisment -

โครงการจัดขึ้น​เป็นเวลา​ 5​ วัน ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์”  จังหวัดจันทบุรี มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมถึง 200 คน พร้อมพี่เลี้ยง 60 คนจากกลุ่มนิสิตพี่เลี้ยงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมไฮไลท์​นั้น ครอบคลุมหลายศาสตร์ในแง่วิชาการ สอดแทรกด้วยสันทนาการ​ กิจกรรม 4 ฐานมหัศจรรย์และคณิตคิดสนุกที่นำบริบทของโลกในชีวิตจริงและสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวมาอธิบายให้น่าสนใจขึ้นผ่านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีกิจกรรมกีฬาสี หรือการแสดง Rakkaew tonight อีกทั้งยังมีไฮไลท์เด่นจากพี่ๆ เชฟรอนมาแนะนำอาชีพที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานจริงอีกด้วย

พรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวถึงการสานต่อพันธกิจด้านการศึกษาว่า “เชฟรอนเล็งเห็นว่าสะเต็มศึกษาจะเป็นทักษะสำคัญของการขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาประเทศชาติให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 ดังนั้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพลังคนผ่านการสร้างรากฐานการศึกษาที่แข็งแกร่ง โดยโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รากแก้ว ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญซึ่งเชฟรอนได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 รวมถึงมีนักเรียนทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมจากค่ายนี้ไปแล้วกว่า 5,200 คน โดยนอกจากค่ายนี้จะเป็นโอกาสให้น้องๆ ได้วิชาความรู้และประสบการณ์ตรงจากพี่ๆ เพื่อกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้ว เรายังได้เห็นว่ามีน้องๆ ที่ผ่านการอบรมจากค่ายนี้หลายคนตั้งใจกลับมาเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสาเพื่อส่งต่อความรู้สู่น้องๆ รุ่นต่อไป สะท้อนการถ่ายทอดความรู้ เจตนารมณ์และแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจและเป็นพลังสานต่อความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี เรามีอาสาสมัครพนักงานเชฟรอนมาเข้าร่วมในกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของเรา ที่พนักงานจะเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมเมื่อมีโอกาสอีกด้วย”

Advertisment

- Advertisment -.