เชฟรอน สนับสนุนกิจกรรม “สุขอาสา”ต่อเนื่องเป็นปีที่6

- Advertisment-

เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินสนับสนุน 4 แสนบาท พร้อมนำพนักงานจิตอาสา 120 คน ร่วมกิจกรรม “สุขอาสา”ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กรุงเทพมหานคร

เมื่อเร็วๆนี้ นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบงบประมาณ 400,000 บาท ให้แก่ นางณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม“สุขอาสา” ในครั้งที่6นี้

โดยพนักงานจิตอาสาจากเชฟรอนกว่า 120 คนได้ร่วมทาสี ปลูกต้นไม้ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นเพื่อปรับปรุงห้องสันทนาการและทัศนียภาพของสวนธรรมชาติบำบัด ซึ่งเป็นสถานที่เยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาด้านความรุนแรงในครอบครัว และการถูกล่วงละเมิดสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ

- Advertisment -

สำหรับโครงการ “สุขอาสา”นั้นทางบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  นับตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของเชฟรอนประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้จิตอาสาเชฟรอน มี “ความรับผิดชอบต่อสังคม” และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันทำงานเป็นทีม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือการขับเคลื่อนเชฟรอนประเทศไทยให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.