เชฟรอน คว้า2รางวัล SPE Thailand E&P Awards 2019

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด คว้า 2 รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการนวัตกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2562 (SPE Thailand E&P Awards 2019) จากโครงการ ”ก้าวสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนสำหรับการติดตั้งแท่นผลิตปิโตรเลียม” (The Journey of Step Change in CTEP Well Factory) ด้วยการพัฒนาเทคนิคการนำส่วนบนของแท่นผลิตมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Topside Reuse) และรางวัลยอดเยี่ยมสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE Honorable Award) จาก “โครงการบริหารจัดการกากตะกอนจากเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมทานตะวันแบบองค์รวม” (Tantawan sludge management – holistic approach introducing new practices)

สำหรับ SPE Thailand E&P Awards 2019 จัดโดยสมาคมวิศวกรปิโตรเลียมนานาชาติ สาขาประเทศไทย โดยมีโครงการที่เข้าร่วมประกวด 17 โครงการ

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย กล่าวว่า “เชฟรอนภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมวิศวกรปิโตรเลียมนานาชาติ สาขาประเทศไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งยกระดับความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ให้ทุนการศึกษาและจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพต่างๆ รวมถึงจัดโครงการประกวดในครั้งนี้ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการพัฒนา ‘พลังคน’ ให้มีทักษะความรู้ความสามารถด้านปิโตรเลียม เพื่อจัดหาพลังงานด้วยความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง”

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.