เชฟรอน คว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัทเชฟรอนในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์) ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2566” (AMCHAM Corporate Social Impact Award ใน “ระดับแพลตินัม” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน โดยได้รับเกียรติจาก มร. โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (ที่ 3 จากขวา) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย และ นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท (ซ้าย) รองประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบรางวัลให้แก่ นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวชงโค โสตถิพลาฤทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางวาสนา ศิริวัลลภ (ที่ 2 จากซ้าย)  รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกฏหมาย นายศักดิ์ชัย แซ่เซีย (ขวา)  รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ และการพาณิชย์ พร้อมกับตัวแทนจากบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด นายสันติศักดิ์ ไทยพัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM Corporate Social Impact Awards) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ได้นำการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ภายใต้มิติด้าน Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) มาร่วมเป็นหนึ่งในบรรทัดฐานในเกณฑ์การคัดเลือกด้วย นอกจากนี้ หลักการดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรต่อพันธกิจด้านความยั่งยืน และการขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ทั้งนี้ เชฟรอนได้รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะบริษัทพลังงานระดับโลกที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทยให้แข็งแกร่ง ภายใต้การนำกลยุทธ์ 4E’s มาใช้ในการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา (Education)  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Conservation) การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (Economic Development) และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Employee Engagement) โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเพื่อสังคมหลายร้อยโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.