เชฟรอนและพันธมิตรบรรลุข้อตกลงด้านโทรคมนาคมหนุนเปลี่ยนผ่านแหล่งเอราวัณราบรื่น

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนประเทศไทย) และบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PTTEP ED) บรรลุข้อตกลงด้านโทรคมนาคม กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (True Move H) โดยจะยังคงให้บริการระบบโครงข่ายสายเคเบิลใต้น้ำและบริการ 4G อย่างต่อเนื่องหลังวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2565

ทั้งนี้แหล่งเอราวัณ (แปลงสัมปทานหมายเลข 10-13) ที่เชฟรอนประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งจะถูกส่งมอบให้กับ PTTEP ED และถูกเรียกว่า G1/61 ภายใต้สัญญา​แบ่งปันผลผลิต ทาง PTTEP ED จะสามารถใช้อุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว โดยที่เชฟรอนจะยังคงให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่ออีกระยะหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการส่งมอบแหล่งเอราวัณซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ที่ซับซ้อน ด้วยความปลอดภัย อันจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจมีต่อการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

Advertisment