เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ร่วมกับภาคีสุราษฎร์ธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมปล่อยหอยตลับหรือหอยไฟไหม้ และหอยกัน จำนวน 4,000 กิโลกรัม ภายใต้ “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นต้นแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในโอกาสนี้ นายปิยนัยย์ กลิ่นน้อย (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้กับ นายพัฒนพงศ์ ปลื้มพัฒน์ (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ประธานกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตำบลท่าทอง เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีนายวิชัย สมรูป (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 (สุราษฎร์ธานี)  เป็นที่ปรึกษากลุ่ม  เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ และส่งเสริมให้ชาวประมงชายฝั่งรวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องพื้นที่ทะเลที่เป็นที่สาธารณะ

ทั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ได้ร่วมสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การทําบ้านปลาเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน การเก็บขยะริมคลอง การขยายพันธุ์สัตว์นํ้าในพื้นที่เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เช่น ปล่อยพันธุ์หอยและพันธุ์ปลาในเขตพื้นที่ป่าและทะเลชุมชนบ้านท่าทอง การซ่อมแซมแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์  และจัดกิจกรรมการจับหอยด้วยมือเปล่า ในพื้นที่มากกว่า 1,000 ไร่

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.