เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565 จำนวน 137 ทุน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 377,000 บาท ให้กับโรงเรียน 8 แห่งในเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวง จังหวัดสงขลา อันได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) และหน่วยงาน 2 แห่ง ได้แก่ สมาคมประมงจังหวัดสงขลา และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุผลสำเร็จ

โดยโครงการ “ทุนเยาวชนคนดี” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 17 ปี ด้วยงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวนกว่า 6,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่เยาวชนในชุมชนทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช โดยเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษาที่เชฟรอนให้ความสำคัญมาตลอด 60 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ตัวแทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565 จำนวน 45,000 บาท แก่โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ตัวแทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565 จำนวน 45,000 บาท แก่โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Advertisment

- Advertisment -.