เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ“กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ได้มอบงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 400,000 บาท ภายใต้โครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” ให้กับโรงพยาบาล 2 แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลท่าศาลา เพื่อสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ทั้งนี้ โครงการกองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อสังคมของเชฟรอนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งดําเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และดูแลผู้ป่วยยากไร้ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ด้วยงบประมาณรวม 14.9 ล้านบาท

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.