เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี แก่เยาวชนในเทศบาลเมืองปากพูน

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางสาวผลใหม่ จิระยิ่งพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศ และตัวแทนชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนครศรีธรรมราชของเชฟรอน เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้กับนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนจ.นครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องดนตรี และปรับปรุงห้องดนตรี เพื่อสนับสนุนภารกิจของโครงการพัฒนาทักษะสุนทรียศาสตร์และลักษณะนิสัยด้านดนตรี ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากพูน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพทางดนตรี ที่จะสามารถส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและอารมณ์ รวมทั้งเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Advertisment

- Advertisment -.