เชฟรอนสมทบทุนปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดตาหลวงคง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายอิทธิวัตร บุญสุวีรดิษฐ์ (แถวหน้า-ที่ 2 จากขวา) หัวหน้างานฝ่ายซ่อมบำรุงฐานปฏิบัติการสงขลา เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้กับ นางสาวจิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์ (แถวหน้า-ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาหลวงคง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นให้กับเด็กๆ อันจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของเชฟรอน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักที่บริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

Advertisment

- Advertisment -.