เชฟรอนสนับสนุนศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช ศึกษาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในชั้นผิวหนัง

- Advertisment-

เชฟรอนร่วมสนับสนุนไซเครส (ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช)
ศึกษาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในชั้นผิวหนังซึ่งจะ​ช่วยประหยัดวัคซีนได้เกินครึ่ง เว้นระยะห่างระหว่างเข็มแรกและเข็มสองเหลือ 21-28 วัน

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบงบประมาณจำนวน 500,000 บาท แก่ ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Siriraj Institute of Clinical Research หรือ SICRES) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการนำร่องการศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ด้วยการฉีดเข้าในผิวหนัง เพิ่มการเข้าถึงวัคซีน กระจายสู่ประชากรได้มากขึ้น

นายอาทิตย์ กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศรายได้น้อยซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม เพียง 6 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น อันจะมีส่วนช่วยเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตในครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.