เชฟรอนสนับสนุนทุนการศึกษาและร่วมจัดสร้างอาคาร 55 ปีแก่คณะวิศวะ ม.สงขลานครินทร์

- Advertisment-

เชฟรอนมอบทุนสนับสนุน 350,000 บาท แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและร่วมจัดสร้างอาคาร 55 ปี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 350,000 บาท ให้กับ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมจัดสร้างอาคารใหม่เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยที่ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดแสดงและถ่ายทอดผลงานที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาต่อไป  

Advertisment

- Advertisment -.