เชฟรอนสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท ให้กับนางดาเรศ จิตรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยรายได้ของการจัดงาน จะนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในจังหวัดสงขลา

 ทั้งนี้ งานกาชาดประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  

Advertisment