เชฟรอนร่วมกับ P2H เปิดเวที “คนใต้ หยัดได้”ครั้งที่ 3 เสริมแกร่งเยาวชนภาคใต้

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) เปิดเวที “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในทุกมิติเสริมแกร่งเยาวชนภาคใต้ผ่านแกนนำ Change Agents ทั้ง 6 ภาคี ตั้งแต่ ครู หมอ พ่อแม่ เพื่อน ชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้” มีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน จาก 15 จังหวัดในภาคใต้ โดยปีนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการฯ เพื่อยกระดับโมเดลขับเคลื่อนสุขภาวะเยาวชนในหลายจังหวัดภาคใต้  จากการริเริ่มนำร่องที่จังหวัดสงขลา ขยายผลในอีก 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พังงา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์

ศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหาร ยุทธศาสตร์เอเชีย บริษัท เชฟรอนยูโรเอเชียแปซิฟิกสำรวจและผลิต จำกัด

“ในปีนี้ เราได้เห็นการขยายผลการทำงานไปถึง 6 จังหวัด ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเยาวชน ที่เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเชฟรอนในฐานะภาคเอกชนที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปปฏิบัติงาน โดยโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้ ที่เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ตลอดหกปีที่ผ่านมา เปรียบเสมือนรถไฟขบวนหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่ปลายทางของการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งจากรากฐานซึ่งก็คือเยาวชน ซึ่งระหว่างทางเราได้ความร่วมมือจากพันธมิตรมากมายที่เป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ทำให้เราเห็นความสำคัญของ Change Agents ในหลายภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงการฯ โดยในอนาคตเราได้มุ่งเป้าหมายขยายโมเดลดังกล่าวสู่ระดับภาคเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป” นางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหาร ยุทธศาสตร์เอเชีย บริษัท เชฟรอนยูโรเอเชียแปซิฟิกสำรวจและผลิต จำกัด กล่าว

- Advertisment -

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการประสบผลสำเร็จในการฝึกอบรมแกนนำเยาวชน 590 คน ที่ส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆ ได้กว่า 10,300 คน พร้อมทั้งมีวิทยากรด้านครอบครัว 510 คน ซึ่งอบรมพ่อแม่ไปแล้วประมาณ 7,900 คน และให้การช่วยเหลือเยาวชนที่เผชิญปัญหา 258 คน โดยมีเป้าหมายขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อสร้าง Change Agents ลูกใหม่เคียงข้างเยาวชน

Advertisment