เชฟรอน ร่วมกับ อพวช.จัดกิจกรรมให้เด็กสวมบท20อาชีพสายวิชาสะเต็ม

- Advertisment-

เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. จัดกิจกรรม “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์”ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม  กว่า 20อาชีพ อาทิ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักคิดค้นยา วิศวกรเสียง เกษตรกรยุคใหม่  โดยหวังให้เยาวชนมีมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร์

ล่าสุดกิจกรรม “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ร่วมเดินทางไปกับกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และเป็นครั้งแรกที่จัดแสดงนิทรรศการครบทั้ง 20 อาชีพ จากเดิมที่เคยจัดแสดงแค่ครั้งละ 10 อาชีพ

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว ที่ให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับอาชีพต่างๆ ในสาขาสะเต็ม จะช่วยให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร์

- Advertisment -
ด.ช.ภูมิพัฒน์ วงษา จากโรงเรียนบ้านสันโค้ง

ด้าน ด.ช.ภูมิพัฒน์ วงษา จากโรงเรียนบ้านสันโค้ง ได้กล่าวถึงประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ว่า “ผมชอบฐานอาชีพผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬามากที่สุด เพราะผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอาชีพนี้อยู่ด้วย  จึงอยากจะชวนให้เพื่อนๆ ทุกคนเปิดใจมองวิทยาศาสตร์ในมุมมองใหม่ๆ เพราะมันเป็นวิชาที่สนุก น่าเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่ออนาคตเรามากๆ

สำหรับชุดนิทรรศการของโครงการ Enjoy Science Careers นั้นยังจะนำไปจัดแสดงในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยต่อไป  โดยผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nsm.or.th และเพจเฟซบุ๊ก คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

Advertisment