เชฟรอนมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดี สมทบทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 334,000 บาท ให้แก่ ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ (ซ้าย) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโรคในปัจจุบัน และในอนาคต

ทั้งนี้ การมอบเงินบริจาคดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสาม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของเชฟรอนประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ รวม 10 องค์กร โดยบริษัทฯ จะสมทบทุนบริจาคให้อีกสองเท่าของทุกยอดเงินของพนักงาน รวมยอดบริจาคของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 1 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการ “Chevron Humankind” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และได้มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ รวมแล้วกว่า 23.7 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.