เชฟรอนมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ใน Home Isolation ของ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมสนับสนุน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค
ในภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน หรือ home isolation

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางชลิดา ณรงค์ศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการสัมพันธ์ (ขวา) ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร รุ่น KJR-Y51W จำนวน 5 เครื่อง พร้อมด้วยหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น รวมมูลค่าประมาณ 150,000 บาท ให้กับ นายสุขสันต์ จิตติมณี รองผู้อำนวยการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ซ้าย) สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ให้เพียงพอต่อความต้องการ

Advertisment

- Advertisment -.