เชฟรอนมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์​ แก่ TPTI เพื่อใช้พัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม

- Advertisment-

เชฟรอนมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์​ จำนวน 31 รายการมูลค่าประมาณ 260,000 บาทแก่ TPTI เพื่อใช้พัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายพิชัย อนวัชพันธุ์ (กลาง) ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วแต่ยังสภาพดี มูลค่าประมาณ 260,000 บาท จำนวน 31 รายการ อาทิ เฮลิคอปเตอร์จำลองสำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรการหลบหนีออกจากเฮลิคอปเตอร์ตกน้ำ เครนสำหรับยกเฮลิคอปเตอร์จำลอง เรือชูชีพ และอุปกรณ์สำนักงาน  ให้กับ นายเกียรติ เพชรนาค (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียมสงขลา (TPTI) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านปิโตรเลียมด้วยความปลอดภัย

Advertisment