เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา เดินหน้าโครงการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้แก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร และสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รวม 87 ชิ้น ด้วยงบประมาณเกือบ 9 แสนบาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาวสงขลามีเครื่องออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอันเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่แข็งแรง

ทั้งนี้ เชฟรอนได้มอบเครื่องออกกำลังกายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและเทศบาลเมืองสิงหนคร ในปี 2555 และสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในปี 2559 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความนิยมและความสนใจจากประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทฯ ได้ดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมาโดยตลอด ก่อนที่จะดำเนินโครงการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายในปี 2564 นี้ อีกครั้ง

นอกจากนี้ เชฟรอนยังได้สนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแก่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชุมชน ตลอดจนบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ แบ่งเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอเมือง ปากพนัง หัวไทร ท่าศาลา และพรหมคีรี) จำนวน 193 ชิ้น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุยและเกาะพะงัน) จำนวน 65 ชิ้น รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาท ตามแนวนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ตั้งฐานปฏิบัติงานของบริษัทฯ ควบคู่กับภารกิจจัดหาพลังงานจากอ่าวไทยเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ที่ดำเนินมาแล้วเกือบ 6 ทศวรรษ

- Advertisment -
Advertisment