เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ผลิตก๊าซขับเคลื่อนเศรษฐ​กิจไทย

- Advertisment-

เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ผลิตก๊าซขับเคลื่อนเศรษฐ​กิจไทยกว่า 17.2 ล้านล้านลูกบาศก์​ฟุต

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดงานฉลองการครบรอบ 60 ปี “Delivering Future Together” ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญในการดำเนินพันธกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยและขอบคุณภาคส่วนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงาน มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพันธมิตรมากมาย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเชฟรอนในการก้าวเดินสู่ปีที่ 60

เชฟรอน ถือเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ค้นพบและสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้จากอ่าวไทย  ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรไทย อันช่วยวางรากฐานให้อุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย

- Advertisment -

โดยที่ผ่านมาเชฟรอนสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกว่า 17.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต รวมทั้งผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวรวมกว่า 1,064 ล้านบาร์เรล (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565) เพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นเชื้อเพลิงให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนของประเทศ

 

ในช่วงการกล่าวเปิดงาน นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน พร้อมตอกย้ำถึงหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ปีที่ 60 ว่า “ตลอดการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ ไปจนถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนผ่านหลายร้อยโครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จดังกล่าว มาจากวิธีการทำงานที่มุ่งมั่นและลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งฝังลึกอยู่ใน DNA ของเรา โดยสามารถนิยามความเป็นเชฟรอนสั้นๆ เป็นสามคำที่เรียบง่ายกับหัวใจหลัก 3P เริ่มจาก People เราให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนา ‘พลังคน’ โดยถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะที่เอื้อให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

ในปัจจุบัน เชฟรอนเป็นบริษัทพลังงานระดับโลก ที่บริหารโดยผู้บริหารคนไทยเป็นหลัก และมีพนักงานเป็นคนไทยถึง 99% และด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาคนทั้งในอุตสาหกรรมพลังงานและในสาขาอื่นๆ ด้วยเช่นกัน  

Performance เรามุ่งสร้างผลการดำเนินงานชั้นแนวหน้า ด้วยการสั่งสมประสบการณ์กว่า 60 ปี รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานทั่วโลก และท้ายที่สุด Partnership ด้วยการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพราะการเดินทางของเชฟรอนจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดพลังความร่วมมือจากพันธมิตรคนสำคัญจากทุกภาคส่วน โดยในวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางสู่โอกาสและสร้างความสำเร็จครั้งใหม่ เพื่อเจตนารมณ์สูงสุดในการสร้างความยั่งยืนทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสังคมในเส้นทางธุรกิจของเชฟรอนต่อไป”

 
ดร.คุรุจิต  นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นประธานในพิธี กล่าวปาฐกถาพิเศษในโอกาสวาระครบ 60 ปีของเชฟรอนประเทศไทย ว่า “ผมในฐานะตัวแทนพันธมิตร ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปีในวันนี้ รวมถึงขอขอบคุณบริษัทเชฟรอนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ในช่วงเวลากว่า 38 ปีที่ผมรับราชการมา ผมได้เห็นความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการสร้างรากฐานสำคัญแก่อุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก้าวแรกในปี 2505 (ค.ศ. 1962) ในฐานะบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งแรกที่ได้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย และไม่หยุดยั้งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขุดเจาะให้เร็วขึ้น พร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง จนเดินทางมาสู่ผู้นำการพัฒนาธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเคียงคู่คนไทยในวันนี้ “

สำหรับงาน “Delivering Future Together” นอกจากจะเป็นการฉลองความสำเร็จใน 6 ทศวรรษที่ผ่านมาแล้ว เชฟรอนยังคงถือโอกาสนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด  โดยมี นายคริส พาวเวอส์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่าย Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) บริษัท เชฟรอน นิว เอเนอร์จีส์ (Chevron New Energies) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่สนับสนุนธุรกิจในการเดินหน้าลดคาร์บอน ได้ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ที่เชฟรอนได้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ด้วย

งาน “Delivering Future Together” ถือเป็นการเริ่มบทใหม่ของเชฟรอนที่สวยงามและทรงพลัง โดยสามารถรับชมโฆษณา “60 ปี เชฟรอนประเทศไทย” ที่สะท้อนหัวใจหลักของเชฟรอนสำหรับความเชื่อมั่นใน “พลังคน” และเรื่องราวของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในฐานะพันธมิตรสำคัญเคียงคู่สังคมไทยตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=L0ucZsYgdDI

Advertisment

- Advertisment -.