เชฟรอนจัดกิจกรรม “เก็บหยะ แลเล ว่าเฮ ได้ทำบุญ” ชวนพนักงานจิตอาสาร่วมอนุรักษ์ชายหาดทะเลสงขลา

- Advertisment-

อาสาสมัครเชฟรอนกว่า 90 คน ในพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ร่วมกิจกรรม “เก็บหยะ แลเล ว่าเฮ ได้ทำบุญ” เก็บขยะบริเวณชายหาด พร้อมระดมทุนกว่า 10,000 บาท เพื่อมอบแก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ณ หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายศักดิ์ชัย แซ่เซีย รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ และการพาณิชย์ นำอาสาสมัครเชฟรอนกว่า 90 คน จากทั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “เก็บหยะ แลเล ว่าเฮ ได้ทำบุญ” ณ บริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาภูมิทัศน์ที่สวยงามในพื้นที่ รวมถึงสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะแก่พนักงาน พร้อมจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์เพื่อระดมเงินบริจาค โดยกิจกรรมครั้งนี้ รวบรวมเงินบริจาคได้กว่า 10,000 บาท ซึ่งจะส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถานสงเคราะห์ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก รวมถึงป้องกันปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุกต่อไป

ศักดิ์ชัย แซ่เซีย รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ และการพาณิชย์

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชฟรอนมุ่งมั่นในการสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน การส่งเสริมการศึกษา และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอมา

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.