เจาะมาตรการเข้ม “เชฟรอน” ป้องกันโควิด-19 เมื่อคนบนแท่นผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทยต้องอยู่ทำงาน เพื่อให้คนที่อยู่บ้านมีพลังงานใช้ไม่ขาดแคลน

- Advertisment-

เจาะมาตรการเข้ม “เชฟรอน” ป้องกันโควิด-19 บนแท่นผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย เพื่อให้คนอยู่บ้านมีพลังงานใช้ไม่ขาดแคลน

ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนั้น พึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในสัดส่วนประมาณ 60% และก๊าซธรรมชาติที่ส่งไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เป็นก๊าซที่ผลิตได้จากแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย นั่นจึงหมายถึงว่าตลอด 24 ชั่วโมงจะต้องมีคนประจำการอยู่บนแท่นผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย และท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คนที่ทำงานบนแท่นผลิตจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องปลอดภัยจากโควิด-19 แบบ 100%

พวกเขามีวิธีการป้องกันแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยให้ปลอดโควิด-19 ได้อย่างไร ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) มีข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) โดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย มาแชร์ให้รู้

- Advertisment -

นโยบายของเชฟรอนนั้น ให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนรวมถึงชุมชนที่มีการปฏิบัติงานอยู่ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563

นอกจากนี้ ยังมีการออกมาตรการป้องกันและควบคุมตามแนวทางที่ภาครัฐและหน่วยงานด้านอนามัยระหว่างประเทศกำหนดอย่างเคร่งครัดเพิ่มเติมจากแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานการณ์ปกติของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจจัดหาพลังงานให้กับประเทศไทยเป็นไปอย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  • มาตรการคัดกรองสุขภาพ วัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งยังให้พนักงานทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มคัดกรองสุขภาพทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บุคคลภายนอกที่มาติดต่อและพนักงานที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานนอกชายฝั่งจะต้องกรอกแบบฟอร์มคัดกรองสุขภาพและวัดอุณหภูมิร่างกายจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่หรือเดินทางได้
  • มาตรการรักษาสุขอนามัยของสถานประกอบการ มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่สถานปฏิบัติงานทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่งเป็นประจำตลอดทั้งวัน และเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้หยุดการเปลี่ยนกะการทำงานของพนักงานนอกชายฝั่งเป็นการชั่วคราว เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง
  • มาตรการจำกัดการเดินทาง บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้พนักงานงดเว้นการเดินทางไปหรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและระหว่างประเทศ หากเดินทางจะต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ และไม่สามารถเข้าไปยังสถานปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่งได้ จนกว่าจะได้รับอนุญาต
  • มาตรการปฏิบัติงานจากสถานพำนัก (work from home) และ การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) บริษัทฯ ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบนฝั่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานจากที่พักเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือทางสังคม บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณ 3” เพื่อเชิญชวนให้พนักงานบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยจากโควิด 19 แก่มูลนิธิ 4 แห่งได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี ศิริราชมูลนิธิ สภากาชาดไทย และมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งทุกยอดเงินที่พนักงานบริจาค บริษัทฯ จะสมทบทุนเงินบริจาคเพิ่มให้รวมเป็นสามเท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก N95 Medical goggles และชุด PPE ให้กับสถานพยาบาลทั้งในและนอกกรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลน

จากความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานทุกคนบนแท่นผลิตปิโตรเลียม ขยายออกไปสร้างมาตรฐานความปลอดภัยจากโควิด-19ให้กับทุกคนบนฝั่งที่เกี่ยวข้อง  ต่อเนื่องไปถึงการช่วยชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องในส่วนรวม

ทุกคนที่ทำงานบนแท่นผลิตปลอดโควิด-19 เพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าให้เราใช้ ได้ตลอด 24 ชม.  เราก็ควรทำงานที่บ้าน งดการออกไปพบปะติดต่อผู้คน เพื่อช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงได้โดยเร็ว

 

 

Advertisment

- Advertisment -.