- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงินบริจาคโดยพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย จำนวนเงิน 135,000 บาท ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยเหลือการดูแลคนไข้เด็กและครอบครัวจากโรคโควิด-19

ในโอกาสนี้ คุณปาจรีย์ มีกังวาล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และ คุณยอดพงศ์ สุตธรรม (ที่ 4 จากขวา) นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยคณะทำงาน มอบเงินบริจาคจำนวนเงิน 135,000 บาท ให้แก่ แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทีมงาน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย (ExxonMobil Thailand – Women’s Interest Network) มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานสตรีในเอ็กซอนโมบิล และ การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสตรีและเด็ก ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับสโมสรพนักงานเอสโซ่ ในการทำกิจกรรมพนักงานจิตอาสา รวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็ก รวมถึงมารดาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยบางส่วนยังอยู่ในห้องไอซียู ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และต้องการความช่วยเหลืออีกมาก

- Advertisment -

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับรูปแบบการดูแลรักษาในช่วงโควิด-19 จากเดิมที่รับเฉพาะผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เป็นการบริบาลแบบครอบครัว ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิดที่มารักษาพร้อมทั้งครอบครัว เพื่อขยายการดูแลออกไปให้ทั่วถึง ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างหนักและต้องจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก

Advertisment

- Advertisment -.