ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ รับรางวัล CSR-DIW 2022 ตอกย้ำภารกิจสร้างความยั่งยืนสู่สังคม

- Advertisment-

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตอกย้ำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมี ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล จาก นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 2 จากซ้าย)

โครงการ CSR-DIW จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยมอบรางวัลให้กับบริษัทต่างๆ ที่มีการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ยึดมั่นความยั่งยืนเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ และขับเคลื่อนสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตด้านพลังงาน บริษัทฯ มีนโยบายความยั่งยืนปี 2030 เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยอ้างอิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติสันติภาพ และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา ซึ่งแต่ละเสาหลักของมิติความยั่งยืนมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงาน ฮิตาชิ มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

- Advertisment -

Hitachi Energy (Thailand) Limited receives the CSR-DIW Award 2022

Hitachi Energy (Thailand) Limited received the CSR-DIW Award 2022 on 24 August, 2022, reflecting its advancing another great step toward sustainability. Dr.Worawut Waruttamapornsu, Country Managing Director, Hitachi Energy (Thailand) Limited, represented the company in receiving this award from the Department of Industrial Works, Ministry of Industry in Thailand. The CSR-DIW program awards companies that have continually manipulated positive actions to global issues and community growth.

At Hitachi Energy, sustainability is placed at the heart of the business while the company promises to advance a sustainable energy future for all. Sustainability 2030 is the company’s new strategic plan and key commitments to drive for sustainable business. Through Sustainability 2030, Hitachi Energy is advancing four key areas: Planet, People, Peace and Partnerships. Each of these areas has corresponding targets, which are closely aligned to the UN Sustainable Development Goals, adding social, environmental, and economic value. As the pioneering technology leader, Hitachi collaborate with customers and partners to enable a sustainable energy future for today’s generations and those to come.

Advertisment

- Advertisment -.