- Advertisment-

เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดและเทคโนโลยีระดับโลกด้านโครงข่ายไฟฟ้า จัดงาน Partner’s Day 2024 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สนับสนุนความร่วมมือระยะยาว พร้อมขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรที่ไว้วางใจในบริษัทฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ณ ห้อง รอยัล มณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

โดยงานนี้เป็นงานสัมมนาเชิงวิชาการใหญ่ครั้งแรกในปี 2024 ของบริษัทฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นในธีม “Co-creation towards sustainable energy for all” เพื่อเรียนเชิญพันธมิตรทุกท่านมาร่วมสร้างสรรค์พลังงานที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทยและโลกของเรา พร้อมอัปเดตข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในอนาคต นวัตกรรม แนวโน้มด้านพลังงานที่ยั่งยืน ผ่านการนำเสนอวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทจากทีมผู้บริหาร การเน้นย้ำพลังงานเพื่อความยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการมุ่งหน้าสู่ดิจิทัล เพื่อให้ได้เห็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างชัดเจน พร้อมการนำเสนอและการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันกับลูกค้าและคู่ค้าของแต่ละโครงการ ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษในการแสดงให้เห็นถึงผลของความร่วมมือ และวิธีการดำเนินงานเพื่อประสบความสำเร็จ

ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีด้านพลังงาน ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทุกท่านเพื่อสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นปัจจุบัน และคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.