- Advertisment-

Sungrow ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ระดับโลก ด้านพลังงานสะอาด เปิดตัว PCS SC2500UD ซึ่งได้ผ่านการขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แล้ว

สำหรับ SC2500UD เป็นอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้า Power Conversion System (PCS) ของระบบกักเก็บพลังงานแบบ Liquid-Cooling System นวัตกรรมล่าสุดของ Sungrow ระบบ Liquid-Cooled Energy Storage System นำไปใช้งานในโครงการ SPP Hybrid Firm ขนาด 136.24 MWh ESS + Solar PV ของบริษัท Super Energy ประเทศไทย

มาตรฐานการทำงานของ SC2500UD สามารถรองรับการเติบโตภาคพลังงานทดแทนของไทย โดย Sungrow ได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดสอบสำหรับ PCS SC2500UD และอินเวอร์เตอร์รุ่นอื่น ๆ  ที่จำหน่ายในไทย ซึ่งห้องปฏิบัติการนี้ได้รับการยอมรับระดับองค์กรที่ได้รับการรับรองจาก กฟภ. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแลมาตรฐานระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของไทย  

- Advertisment -

SC2500UD เป็น PCS กำลังไฟฟ้ามากที่สุด ขนาดกำลังไฟฟ้า 2.5 MW สามารถทำงานที่แรงดัน 1500 V และประสิทธิภาพสูงสุด 99% สามารถใช้งานร่วมกับ ระบบ High Voltage Battery สามารถกักเก็บไฟฟ้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ ESS โดยมากนิยมใช้เพื่อทำให้แหล่งจ่ายไฟฟ้ามีเสถียรภาพ มั่นคง และทำให้ระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อมีพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อเข้าระบบบ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ (EMS) ที่สามารถตอบสนองความต้องการกริดได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น SC2500UD เป็น PCS ที่คุ้มค่าการลงทุนสำหรับโครงการ Energy Storage System (ESS) ขนาด Utility เนื่องจากสามารถทำงานร่วมกับส่วนประกอบ ESS หลักอื่น ๆ ของ Sungrow ได้ เช่น แบตเตอรี่ DC/DC และ BMS  จึงลดความยุ่งยากในการขนส่ง ติดตั้ง ใช้งาน และรับประกันการทำงานที่ราบรื่นในระยะยาว และในประเทศไทยมีบริการหลังการขาย O&M ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์ ESS ทั้งหมด

Advertisment

- Advertisment -.